HABITATGES TURÍSTICS

ASOCIACIÓN DE AGENTES PROFESIONALES INMOBILIARIOS - API
Respon
Avatar de l’usuari
apicasa
Entrades: 48
Membre des de: dj. maig 23, 2019 9:54 am

HABITATGES TURÍSTICS

Entrada Autor: apicasa » dj. maig 23, 2019 11:11 am

HABITATGES TURÍSITICS
 
Un habitatge d’ús turístic és aquell que és ofert, sencer, pel seu propietari, directa o indirectament, a tercers, a canvi d'unpreu, per períodes de temps iguals o inferiors a 31 dies. El títol habilitant per a l'exercici de l'activitat d'habitatge d'ús turístic, l'atorga l'ajuntament del municipi on està ubicat l'habitatge. Els ajuntaments poden establir procediments de control periòdic d'aquesta activitat en els termes, els terminis i les condicions que estableixin en les ordenances respectives. En cas que resultin desfavorables, els controls periòdics, poden comportar l'extinció d'aquest títol.
 
Els habitatges d'ús turístic tenen la consideració d'empreses turístiques d'allotjament, i requereixen la corresponent declaració responsable de compliment dels requisits exigits per la normativa vigent:
 • Ha de disposar de la cèdula d'habitabilitat, com a qualsevol altre habitatge, i no pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
 • Ha de satisfer, en tot moment, les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general.
 • Ha d'estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene.
 
En la declaració responsable, s'ha de declarar:
 • Les dades d'identificació de l'habitatge i del seu titular.
 • Que disposa de la cèdula d'habitabilitat.
 • Que compleix els requisits establerts per la normativa vigent, i que es compromet a mantenir el seu compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.
 
Si no es legalitza l'habitatge d'ús turístic, l'activitat tindrà la consideració d'il·legal. Aquesta situació d'il·legalitat posa el propietari en risc de ser sancionat per l'ajuntament o per la Generalitat de Catalunya. La no legalització de l'activitat implica una pèrdua efectiva de competitivitat, i una competència deslleial davant els habitatges que sí estan legalitzats.
 
Obligacions té el titular:
 • Facilitar a l'ajuntament, als usuaris i als veïns un telèfon per atendre i resoldre de manera immediata consultes i incidències relatives a l'activitat d'habitatge d'ús turístic.
 • Garantir un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge.
 • Requerir el cessionari perquè abandoni l'habitatge, en el cas que no respecti les regles bàsiques de la convivència o incompleixi les ordenances municipals dictades a aquest efecte.
 • Remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l'estada de les persones que s'hi allotgen, d'acord amb la normativa de seguretat ciutadana.
 • Recaptar l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET). Això significa que l'usuari de l'habitatge d'ús turístic està obligat al pagament d'aquest impost, que es realitza al final de l'estada, amb el lliurament previ de la factura per part del propietari, qui haurà de presentar, en el seu moment, la liquidació davant l'Agència Tributària de Catalunya.
 
L'ordenació municipal d'usos del sector on es trobi ubicat l'habitatge, pot limitar o condicionar aquest ús. Els Estatuts de la comunitat de propietaris, inscrits en el Registre de la propietat, també poden limitar aquest ús en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.
 
 
Aprofito la ocasió per saludar-vos atentament,
 
 
ASOCIACIÓN DE AGENTES PROFESIONALES INMOBILIARIOS – API
902 382 382 – C\ Bailén, 136-138 local 2 bis - 08037 BARCELONA
www.api.casa  – asociacion@API-peritos.com

Respon

Qui està connectat

Usuaris navegant en aquest fòrum: No hi ha cap usuari registrat i 2 visitants